Archipelago

– program pro děti v rozvodové situaci

Archipelago je oblíbená kreativní počítačová hra. Byla vytvořena českými autorkami pro děti, které prožily rozchod rodičů a tím rozpad rodiny. Většina dětí se během rozvodu a ještě dlouho po něm potýká s řadou nesrozumitelnou pocitů, ztrácí pocit bezpečí a možnost situaci ovlivnit. Celá situace může být potencionálně traumatická a ovlivňuje zdravý vývoj dítěte.

Práce s dítětem je důležitá pro obnovení pozitivního vnímání sebe sama a uvědomování si vlastních pocitů a potřeb a vyrovnání se se zátěžovou situací.

Dítě si v programu vybírá jednoho ze tří zvířecích kamarádů (zajíce, tygra nebo ježečka) a společně s ním vytváří příběh o tom, jak se jeho rodina stala po rozchodu rodičů novým souostrovím. Hledá a pojmenovává, co je nadále spojuje, i to, co je rozděluje. Zvířecího kamaráda si také během společné práce vyrobí, aby se s ním mohlo lépe identifikovat.

Všechny obrázky, které vzniknou při práci s programem, lze vytisknout (domalovat, dolepit) a dítě získává knížku s vlastním příběhem, která pro něj zůstane důležitou vzpomínkou.

Důležité informace pro rodiče:

  • program probíhá na notebooku v pracovně, ovládá ho terapeut, dítě ho naviguje
  • dítě může používání programu odmítnout
  • dítě může odmítnout sdílet s rodiči výrobky a výslednou knížku
  • metoda neslouží k diagnostice dítěte, ani rodinných vztahů, rovněž se nepoužívá jako důkazní materiál při psaní zpráv pro OSPOD nebo soud.

(Šimečková, T, Vykypělová, G: Průvodce metodou Archipelago, www.games4therapy.com)