ChildTalks+

BOJÍTE SE S MLUVIT S DĚTMI O VAŠEM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍ?

Nejste sami, tyto pocity zažívá téměř každý člověk, který duševní nemocí trpí. Děti jsou velmi citlivé, všímají si emočních změn, nepohody, vždy ví, že se doma něco neobvyklého děje. Pokud nemají dostatek informací, neumí si situaci vysvětlit, mohou zažívat výraznou úzkost, nepohodu a dokonce i pocity viny.

ChildTalks+ je program pro děti, který byl vyvinut v Holandsku, zaveden a testován v Portugalsku a Norsku. V rodinách, které tímto programem prošly, došlo ke zlepšení psychické pohody u dětí i rodičů. Děti prožívaly situaci lépe a zažívaly méně stresu, rodičům přinesla tato krátká intervence úlevu a radost z obnovy vzájemného porozumění.

Během 4 strukturovaných sezení, kdy prvních dvou se účastní pouze rodič a zbývajících rodič/e s dítětem, terapeut pomáhá vysvětlit dětem, co je duševní onemocnění, zlepšit komunikaci a lépe zvládat náročné situace.

Účast pro rodiny je zdarma. Podmínkou je zapojení do výzkumné studie, kterou realizuje 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy. Zapojením do výzkumné studie podpoříte šíření ChildTalks+ v dalších terapeutických službách tak, aby se pomoc i v budoucnu dostávala k co nejvíce rodinám zasažených duševním onemocněním.

V případě zájmu mne kontaktujte: Mgr. S. Ročovská, tel. 728 624 099, rocovska@centrum.cz