Dětský průvodce rozvodem

Emouš je skřítek, který má rád děti a rozhodně mu záleží na tom, jak se cítí. Proto má velké uši, aby dobře slyšel a velký nos…

Dětský průvodce rozvodem je kroužek pro děti ve věku 6-12 let, které jsou vlivem rozvodu/rozchodu rodičů v obtížné a často nesrozumitelné situaci.

Skupina nabízí dětem sdílení myšlenek, přání, pocitů a zkušeností v přátelském, hravém a bezpečném prostoru. Děti v kroužku uzavírají nová přátelství a jsou obohaceny o zjištění, že i někdo jiný může prožívat podobné emoce a příběhy. Mohou pak rozvod rodičů lépe zvládat.

Děti nejsou do ničeho tlačeny, mohou se do připravených aktivit zapojit, anebo být jen pozorovateli. Důležité je, aby se v kroužku cítily dobře, dostalo se jim podpory a pocitu bezpečí. Pro komunikaci s dětmi jsou využívány různé kreativní pomůcky, které umožňují o těžkých tématech mluvit ve formě hry.

Podmínkou přijetí dítěte do kroužku je souhlas obou rodičů. Důvodem je minimalizace konfliktů mezi rodiči a jejich aktivní spolupráce (děti se necítí bezpečně, pokud musí před jedním rodičem něco tajit).

  • Pravidelné setkávání 1x týdně, celkem 12 setkání (90 min)

Kde se budeme potkávat: Ostrovského 253/3, Praha 5, zasedací místnost v přízemí

Cena: 2 400 Kč (zahrnuje informační schůzku před zahájením a konzultaci s rodiči v průběhu programu). Příspěvek od VZP můžete čerpat zde nebo ČPZP zde.