Jak pracuji s dospělými

Můj způsob práce vychází ze systemického přístupu, který chápe člověka v jeho sociálním kontextu. Více. Osobní mnohaletou zkušenost mám také s psychoanalytickou psychoterapií. Základním nástrojem je rozhovor. Během rozhovoru budeme hovořit o tom, co vás ke mně přivádí a co já vám mohu nabídnout ke zbavení se (zmírnění) vašeho problému.

Rozhovor probíhá formou:

  • Terapie, když chcete umenšit své trápení a máte představu, že by to bylo možné. Společně vymýšlíme nejvhodnější cesty, jak potíže vyjasnit, dívat se na ně z jiného úhlu pohledu. Cílem rozhovorů není dostávat rychlé rady, ale podpořit vás v hledání vlastních jedinečných řešení. Důležitá je vaše aktivní účast.
  • Doprovázení, když se nacházíte v situaci, kterou nelze změnit a potřebujete někoho, kdo vám pomůže ji lépe zvládat.
  • Poradenství, když chcete dostávat informace a doporučení.
  • Krizové intervence, když potřebujete pomoc v akutní situaci.
  • Intervaly mezi setkáními záleží na vzájemné domluvě. Můžete přijít na konzultaci jednorázově nebo opakovaně,  jak dlouho budete pomoc potřebovat. Pro individuální konzultace doporučuji intervaly 1x za týden – 2 týdny, pro rodinnou a párovou práci 1x za 3 týdny.
  • Zachovávám mlčenlivost o všech informacích, které mi sdělíte (nevztahuje na „oznamovací povinnost“, kterou má každý občan). Pokud potřebujete, abych komunikovala s dalšími odborníky (učitel, lékař, OSPOD), vyžádám si váš písemný souhlas.
  • Záznamy z psychoterapeutických sezení eviduji a bezpečně uchovávám. Rovněž uchovávám vaše jméno, tel. číslo a e-mail pro případ, že vás budu kontaktovat.
  • Svoji práci průběžně reflektuji a využívám zkušeností a znalostí kolegů – supervizorů.

Vzájemná spolupráce končí ve chvíli, kdy máte pocit, že již pomoc nepotřebujete nebo zjistíte, že vám můj způsob práce nevyhovuje. Ukončení terapie by mělo být výsledkem vzájemné dohody, nejlépe dopředu plánované s potupně delšími intervaly mezi sezeními, zejména u dětí.