Profesní životopis

Certifikovaný psychoterapeut České asociace pro psychoterapii
Akreditovaný rodinný/systemický terapeut SOFT

Kandidát na „zapsaného mediátora“ u Ministerstva spravedlnosti

Certifikovaný lektor kurzů pro rodiče „Silní rodiče – Silné děti“

 

Pracovní zkušenosti

Privátní psychoterapeutická praxe

Arcidiecézní charita Praha – rodinné mediace
Lektorování seminářů a kurzů pro rodiče (výchova dětí, konflikt v rodině)
Centrum pro manželství a rodinu – křesťanská psychologická poradna
Služba pro rodinu a dítě – Diakonie ČCE v Praze
SOS krizové centrum – Diakonie ČCE v Praze
Psychiatrická klinika – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

 

Vzdělání

Kurz mediace a mediačních technik (Institut pro mediaci a pracovní vztahy)

Vzdělávací program Zipyho a Jablíkovi kamarádi (E-clinic, akreditace MŠMT)
Kurz „Narativní práce s dětským traumatem“ (Velký vůz sever)
Terapie hrou – Sandtray (Společnost V. Satirové, akreditace Asociace klinických psychologů)

Narativní psychoterapie (Gaudia institut, mezinárodně uznávaný výcvik)
Komplexní psychoterapeutický výcvik v systemickém přístupu „Umění terapie“ (GI, akreditovaný vzdělávací program pro oblast zdravotnictví) – teorie, sebezkušenost, supervize

Školení pro vedoucí kurzu Silní rodiče – Silné děti (Německý svaz na ochranu dětí, Dobrovolnické centrum Ústí n. Labem)

Teologická fakulta Jihočeské univerzity, obor Etika v sociální práci (Mgr.)
Evangelická teologická fakulta Univerzity Karlovy, obor Pastorace a sociální práce (Bc.)

Pražská vysoká škola psychosociálních studií, Pražská psychoterapeutická fakulta (teoretické studium psychoterapie)
Komplexní výcvik v krizové intervenci („D“ občanské sdružení, akreditace ČAPLD)