Krizová intervence

Životní krize je situace, kterou člověk prožívá jako nepříznivou či ohrožující a nedokáže ji zvládnout dosud navyklým způsobem, v přijatelném čase. Pociťuje bezmoc, bezvýchodnost a nemohoucnost. Může to být rozchod, ztráta zaměstnání, stěhování, důležitá volba, přirozená vývojová událost, jako např. puberta, odchod dospívajícího člena z rodiny, smrt blízkého člověka nebo jiná traumatická událost.

Cílem pomoci je postupná stabilizace a návrat na předkrizovou úroveň. Zaměřuje se na aktuální situaci, s minulostí a budoucností pracuje jen v míře nezbytně nutné pro řešení dané situace.

Vedle nebezpečí a nejistoty v sobě krize zároveň nese potenciál změny a příležitosti. Pokud je překonána, přispívá k osobnostnímu růstu a zrání člověka. Není-li rozpoznána, případně sama neodezní, přechází v psychickou labilitu a poruchu zdraví.