Děti

Děti potřebují uzdravit z nejrůznějších důvodů a v různých vývojových obdobích. Nejčastěji dítě reaguje na stresové podněty, které pocházejí z vnějšího světa nebo uvnitř z rodiny. Ve snaze dosáhnout emoční rovnováhu dítě může projevovat nevhodné (vývojově odlišné) chování, které obvykle přiměje rodiče vyhledat pomoc.

Kde má terapie svoje uplatnění?

  • psychické potíže (úzkost, smutek, strach)
  • traumatická událost (nemoc, smrt v rodině, rozvodové období)
  • psychosomatické potíže (bolesti břicha, poruchy spánku, příjmu potravy, vyprazdňování)
  • poruchy chování (agrese, lhaní, záškoláctví)
  • problémy související se školou (školní neprospívání, zařazení v kolektivu)
  • neuspokojivé vztahy v rodině.

Při práci s dětmi využívám nejčastěji herní pískoviště – sandplay terapie. Jedná se o nedirektivní metodu využívající jemný písek a figurky, které představují reálný svět. Tato metoda je pro děti přirozená a velmi oblíbená.

Dítě staví „obrázek“ v písku, kde může vyjádřit, co nelze vyjádřit slovy, uvolnit vzpomínky na minulé události i získat vhled na situaci současnou. Úlevu přináší pojmenování problému a jeho oddělení od dítěte samého. Při stavění z písku lze získat kontrolu nad situací, zkoumat nové možnosti a zažít pocit úspěchu.

Pokud chtějí rodiče dosáhnout rychlé změny, je třeba kombinovat individuální práci s dítětem s rodinnou terapií, protože chování všech členů rodiny se vzájemně ovlivňuje. Rodiče se pak mohou stát aktivními činiteli změny v životě dítěte!

 

 

 

 

Napsat komentář