Potřebují děti psychoterapii?

Děti mívají starosti jako dospělí – z nejrůznějších důvodů a v různých obdobích života. V porovnání s námi nemají žádné nebo jen mizivé zkušenosti, jak se vyrovnat se stresovou událostí. Někdy ani neumí svoje prožívání vyjádřit slovy a tak ho projevují nevhodným (vývojově odlišným) chováním, které přiměje rodiče vyhledat pomoc.

Kde má psychoterapie svoje uplatnění?

  • psychické potíže (úzkost, smutek, strach)
  • traumatická událost (nemoc, smrt v rodině, rozvod)
  • psychosomatické potíže (poruchy spánku, bolesti hlavy, břicha, pomočování)
  • poruchy chování (agrese, lhaní, záškoláctví)
  • problémy související se školou (školní neprospívání, zařazení v kolektivu)
  • neuspokojivé vztahy v rodině.

Více informací…